Szczyt kunsztu

Wiersze Tomasa Venclovy kryją w sobie nieziemską harmonię. Już sam tytuł, Obrócone w ciszę, jest bardzo znaczący. Sugeruje niewypowiedzianą doniosłość, wielkość, która wybrzmiewa w ciszy. Kiedy mit odradza się we współczesności, a niepamięć miesza się z pamięcią, do głosu dochodzi nasza wrażliwość. Ile jesteśmy w stanie dostrzec? Ile usłyszeć? W wierszach Venclovy człowiek jest tylko […]

Read more

Poetyckie wyprawy

Nawigacje prowadzą czytelnika po lądzie nieoswojonym przez człowieka. Każdy kolejny wiersz tomiku jest przystankiem na wyspie, na której chciałoby się zaaklimatyzować. Krajobrazy hipnotyzują swoją surowością, przyroda mami zmysły na każdym kroku. Natomiast czas biegnie tam innymi torami niż czas ziemski – wymyka się, jest niedościgniony, a równocześnie stoi w miejscu. Powoduje napięcie, którego nie jesteśmy […]

Read more